Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Vývoj dieťaťa je u každého jedinca individuálny. Niektoré bábätka zvládajú prvé pohyby skôr, iným to trvá trošku dlhšie. Predsa len existuje určitá hranica alebo termín, dokedy by deti dané pohyby mali zvládnuť. Ak sa však dieťa od týchto termínov začne priveľmi vzďaľovať, pre rodičov by to malo byť signálom, že niečo nie je v poriadku. Pokiaľ sa u dieťaťa spozorujú problémy s pohybovým ústrojenstvom, netreba hneď panikáriť. V 50. rokoch totiž bola vyvinutá Vojtova metóda – druh terapie, pomocou ktorej sa fyzioterapeut snaží oživiť nefunkčné svaly.

vojtova metóda

Vojtova metóda pomáhaoživiť nefunkčné svaly

Vojtova metóda bola pomenovaná po svojom objaviteľovi, profesorovi Václavovi Vojtovi. Ten ju radšej nazýval Vojtov princíp, no medzi ľuďmi sa skôr zaužíval výraz Vojtova metóda. Poďme si ale povedať, o čo pri tejto terapii ide.

Reflexná lokomócia

Pre lepšie pochopenie je dôležité zadefinovať si najprv spojenie reflexná lokomócia. Reflexná lokomócia sú automatické pohyby, ktorými bol vybavený každý živý tvor. Je to teda akýsi pohybový program, ktorý má každý z nás, a ktorý sa ako každý program, môže niekde pokaziť. To znamená, že niektoré pohyby sú znemožnené, neprirodzené alebo nesprávne. Vojtova metóda sa snaží tento pokazený program napraviť a naučiť tak svaly, aby fungovali správne. Taktiež je potrebné spomenúť, že k týmto poruchám dochádza v podvedomí, preto pri terapii nie je potrebné vedomie pacienta, teda Vojtova metóda sa môže aplikovať aj na bábätká alebo mentálne postihnutých.

Ako sa aplikuje Vojtova metóda

Vojtova metóda sa snaží o aktiváciou svalov, ktoré kvôli poruche v centrálnej nervovej sústave nefungujú. A to tak, že sa vyvíja tlak na aktivačné zóny, ktorých je 10 a nachádzajú sa na trupe a končatinách. Vďaka týmto tlakom dochádza k reflexnému plazeniu a otáčaniu.

vojtova metóda

Vojtova metóda je úspešnejšia, ak sa s ňou začne už od malička

S touto terapiou je potrebné začať čo hneď ako je to možné, aby sa bábätko naučilo korektným pohybom čo najskôr. Čím neskôr sa totiž s Vojtovou metódou začne, tým viac času a námahy bude potrebné vynaložiť. Terapiu na začiatku aplikuje fyzioterapeut, no postupne ju môže naučiť aj rodičov, ktorí ju potom môžu vykonávať aj sami doma.

 

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Leave a Reply