Odpoveď 1 Články sú vytvárané tímom autorov, ktorí sa snažia podať odpoveď na akúkoľvek otázku začínajúcou slovíčkom Ako. Pokiaľ sa chcete stať členo tohto tímu tak nás neváhajte kontaktovať.

Odpoveď 2 Môžeš jednoducho vytvárať nové články, tak že sa s nami priamo spojíš a dobrovoľne rozšíriš náš tím adminov. Druhou možnosťou je vylepšovanie článkov pomocou komentárov, ktoré môžeš pridať pod článok. Pre zachovanie kvality informácií je však nutné, aby každý článok a komentár prešiel schválením našim tímom.

Odpoveď 3 O kontrolu sa stará náš interný tím redaktorov, ktorí majú na starosti okrem vytvárania vlastného obsahu aj kontrolu nového obsahu od našich fanúšikov a návštevníkov stránky.  

Odpoveď 4 Obsah tvoria autori na báze dobrovoľníctva. Našou snahou nie je kupovanie obsahu, ale vytvorenie kvalitného súhrnu informácií na základe reálnych skúseností a snahy podeliť sa o získané informácie.  

Odpoveď 5 Našim prvoradým cieľom je kvalita obsahu. A určite aj na Wikipédii si zažil, že si našiel informácie o ktorých si presvedčený, že boli nepravdivé. Toto často býva dielom rôznych vtipálkov, ktorí si neuvedomujú, že škodia nie len iným ale aj sebe. A preto sme sa rozhodli zverejňovať informácie až po našej kontrole.

Odpoveď 6 Cieľom WikiAko je priniesť nový zdroj relevantných informácií, ktoré sú vytvárané reálnymi ľuďmi. Našim cieľom je vytvoriť platformu, kde si bežný užívatelia dokážu nájsť všetky potrebné informácie a zároveň aj poradiť ostatným.