Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Na akom princípe fungujú paralyzéry?

Čo je paralyzér

paralyzery

Klasický paralizér

Paralyzér je typ obrannej zbrane, ktorý má rukoväť, stlačiteľný spúšťač a tupú hlaveň. Podobá sa klasickej pištoli ale namiesto toho, aby vystrelil guľky, paralyzér vysiela elektrický šok a pri dotyku s človekom na krátku chvíľu ho utlmí tak, že nie je schopný sa hýbať alebo rozprávať. Paralyzéry najčastejšie používajú bezpečnostné sily vrátane polície.

Existujú tri typy paralyzérov: klasický paralyzér, ručná omračujúca zbraň a kvapalná omračujúca zbraň. Ako už z názvu plynie, tieto paralyzéry sú navrhnuté tak, aby neusmrtili len omráčili zasiahnutého. V každom prípade paralyzéry nie sú hračkou a nemali by byť používané nerozvážne.

Mnohí ľudia sa často stávajú obeťami násilného útoku alebo okradnutia. Paralyzér môže slúžiť aj ako obranná pomôcka pri takýchto útokoch. Je jednoduchá na používanie, no vždy je potrebné dodržiavať pokyny zákona.

Ako funguje táto zbraň

paralyzer

Paralyzér v tvare boxera

Paralyzéry fungujú na princípe vysielania elektrického prúdu cez nervové bunky. Tento elektrický prúd poháňa schopnosť svalov reagovať na príkazy mozgu a umožňuje mozgu prijímať informácie, ktoré telo prijíma z okolia (dotyk, chuť, vôňu). Narušenie nervových buniek sa dosiahne tým, že sa generuje elektrický náboj paralyzéru s vysokým napätím a nízkym prúdom. Inými slovami, elektrický náboj má veľký tlak, ale nie je intenzívny. Tlak náboja umožňuje preniknúť do tela a to aj cez niekoľko vrstiev oblečenia. Na to, aby to malo účinok, zasiahnutá osoba musí byť v dostatočnej blízkosti, aby bola v priamom kontakte s paralyzérom (s elektródami). Vzhľadom k tomu, že elektrický náboj nie je intenzívny, krátky zásah elektriny nie je dostatočne silný, aby fyzicky trvalo poškodil telo zasiahnutej osoby. Vo vnútri tela však elektrina je dostatočne silná na to, aby dočasne narušila nervový systém a tým znehybnila zasiahnutého človeka.

Zbrane na slovenskom trhu

Paralyzéry sú u nás (na slovenskom trhu) momentálne dostupné pre každého nad 18 rokov. V niektorých krajinách je ale prísny zákaz nákupu alebo vlastnenia tejto zbrane. Na Slovensku môžete nakupovať paralyzéry a iné zbrane, napr. aj v internetovej predajni www.afg.sk

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Leave a Reply