Mnoho začínajúcich investorov sa pýta, kam najlepšie a ako investovať peniaze. Niekto sa do toho pustí sám, na vlastnú päsť. Iní sa radšej spoľahnú na skúsenú investičnú spoločnosť. Všetci seriózni investiční poradcovia by im však mali hneď počas prvých konzultačných kontaktov  dať najavo, že univerzálna odpoveď na to, ako investovať peniaze s okamžitým ziskom,  neexistuje. Každý variant zhodnocovania vášho imania má svoje pre a proti. Záleží nakoniec len na vás, o aké zúročenie sa rozhodnete usilovať a aké riziko ste ochotní podstúpiť. Žiadna zázračná investícia neexistuje. Môžete si iba vybrať a zvoliť pre vás najvhodnejší pomer možnosti úspechu ku možnosti neúspechu.

ako investovať peniaze

Ako investovať peniaze tak, aby ste mali úspech? Hlavne opatrne.

Výnos, riziko a likvidita

Pri rozhodovaní kam s peniazmi sa zvykne brávať  do úvahy tzv. investičný trojuholník, ktorého vrcholy sú výnos, riziko a likvidita. Výnos vypovedá o tom, o koľko sa naše prostriedky zhodnotili. Platí, že výnos je spravidla úmerný riziku a čím vyšší výnos sa chce dosiahnuť, tým vyššie riziko je potrebné podstúpiť. Riziko predstavuje potenciálny problém či neúspech. Čím vyššie je riziko, tým je pravdepodobnejšie, že sa obchodná transakcia nemusí vyvíjať tak, ako potrebujete. Likvidita je schopnosť ako investovať nasporené peniaze a premeniť nasporené prostriedky späť na peniaze, ktoré máte k dispozícii.

Dobre si zvážiť ako investovať peniaze

Vzhľadom k nepredvídateľnosti správania sa kapitálového trhu, ovplyvňovanom aj centrálnymi bankami pomocou dodávania likvidity, mnohí investori uprednostňujú krátkodobé investície.  Cieľom je využívať krátkodobé príležitosti a chrániť svoje financie pred ďalšími makroekonomickými experimentami v čase. Ďalší radia ako investovať peniaze do  bezpečnejších aktív, ako sú napríklad americké štátne dlhopisy. Tie s desaťročnou splatnosťou ponúkajú slušný dvojpercentný výnos s veľmi malým rizikom.

ako investovať peniaze

Ako investovať peniaze je pomerne zložitá otázka.

Ako investovať peniaze do ťažby surovín

Z rizikovejších investícií sa mnohým investorom zdajú zaujímaví niektorí nízkonákladoví ťažiari uhlia alebo železnej rudy. Títo investori sa zameriavajú výhradne na rôzne nerastné komodity. Je to jedna z možností pre mnohých drobných investorov, ako investovať svoje peniaze.

Leave a Reply