Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Automatické posuvné dvere, okrem samozrejmého prevádzkového pohodlia, ponúkajú aj extrémne vysokú životnosť a bezpečnosť používania. Konštrukcia posuvných dverí podlieha prísnym normám a prevádzková záťaž je testovaná na hodnoty v obchodných centrách či bankách, ktoré bežné domové dvere nemôžu nikdy dosiahnuť. Pri dodržaní pravidelného odborného servisu a správneho používania je životnosť automatických posuvných dverí určite dlhšia, než je to v prípade bežných dverných vstupných systémov. Ako teda vlastne fungujú?

automatické posuvné dvere

Skvelé aj pre vašich domácich miláčikov

Dvere otvárané mikroprocesormi

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka automatických posuvných dverí je vždy pre užívateľov zaisťovaná tak mikroprocesorovo riadenou elektronikou s vysokým stupňom zabezpečenia, ako aj povinnými ochrannými senzormi. Nainštalované snímače nepretržite kontrolujú situáciu v okolí dvier. Takýto zabezpečovací systém stráži podľa aktuálnej situácie bezpečnosť aj v miestach mimo priechod posuvných dverí. Strach z výpadku prúdu tiež nie je opodstatnený. Štandardne sú automatické posuvné dvere vybavené batériou pre núdzové otvorenie. Zabezpečiť dvere takejto konštrukcie malým záložným zdrojom pre plynulú prevádzku v prípade dlhšieho výpadku elektrickej energie je úplne bežné a nenáročné.

Sú automatické posuvné dvere bezpečné?

Ak je otváranie dverí zabezpečené ochranným bezpečnostným čipom, potom sa do budovy nedostane hocikto. Pre osobu, ktorá chce dvere prekonať násilím, sú tieto posuvné dvere naozajstnou prekážkou. Hrubou silou ich možno samozrejme prekonať, ale automatické posuvné dvere sú predsa len pre páchateľa bežnej trestnej činnosti niečo nové. Z dverí nevystupujú žiadne madlá alebo kľučka, takže nie je za čo vziať a skúšať svoju silu. Zvonku nie sú ani žiadne zámkové vstupy alebo bezpečnostné vložky.

automatické posuvné dvere

Vyberte si vaše automatické posuvné dvere správne

Výhody a nevýhody

Možno pre niekoho bude nevýhodou takéhoto dverného systému jeho vyššia nákupná cena a nutný pravidelný odborný servis. Pre bezproblémový chod pri výpadku elektrického prúdu je potrebný záložný zdroj. Pri poškodení alebo vandalizme sú drahšie servisné náklady. Obrovskou výhodou je absolútne pohodlný bezbariérový spôsob priechodu dverami a maximálna prevádzková bezpečnosť. Vďaka senzorom nehrozí zranenie alebo priškrtenia medzi dverami. Automatické posuvné dvere sú bezbariérové pre všetkých.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Leave a Reply