Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
zeolit

Chov domácich zvierat s pomocou zeolitu

Chov domácich zvierat sa pri dnešných cenách a kvalite mäsa opäť dostáva i do záujmu mladých ľudí. Vychovať zopár sliepok, kačíc alebo zajacov predsa nie je také náročné a výsledkom je mäso z domáceho chovu, ktoré je určite kvalitnejšie ako to na pulte obchodov. Česť výnimkám. V článku si povieme, ako udržiavať prostredie, v ktorom zvieratá žijú hygienické a čisté. Pomôže nám pri tom zeolit.

Čo je to zeolit

Zeolit je sopečná hornina, ktorá je tvorená spleťou miniatúrnych kanálikov a dutiniek. Hovoríme mu teda, že je to porézna hornina. A práve štruktúra zeolitu je to, čo je na ňom zaujímavé a využiteľné v rôznych smeroch. Zeolit totiž do týchto pórov dokáže adsorbovať rôzne látky, teda látky plynného, kvapalného i pevného skupenstva. Zeolit teda dokáže adsorbovať vlhkosť, pachy, je možné ho použiť ako filtračný materiál, či ako prídavok do hnojiva alebo kŕmnych zmesí. A to je len niekoľko možností jeho využitia. Zeolit je taktiež veľmi odolný, nerozpustný vo vode a pri nasiaknutí inými látkami alebo tekutinami nemení svoj objem. A keďže je to prírodná hornina, nijak nepoškodzuje alebo neohrozuje životné prostredie.

Ako sa dá využiť pri chove zvierat?

zeolit

Čisté prostredie zvieratám zabezpečí zeolit

Pri chove zvierat je zeolit veľmi praktickým pomocníkom. Keďže zeolit sa podľa toho, na čo má byť použitý drví na frakcie rôznej veľkosti, drví sa aj na zeolitový prášok, ktorý je možné zmiešať so stelivom alebo podstielkou pre zvieratá. Ako som spomínala, zeolit dokáže adsorbovať rôzne látky a práve toto je jeho úlohou či už v maštali, stajni, chlieve, kurníku, jednoducho tam, kde prespávajú alebo prebývajú zvieratá. Zeolit z podstielky adsorbuje všetku vlhkosť, a preto podstielka ostáva stále suchá. Suchá podstielka by mala byť nevhodným prostredím pre vznik plesní a baktérií a prostredie je tým pádom hygienické. Zeolit taktiež adsorbuje nepríjemne zapáchajúci amoniak, pochádzajúci z výlučkov zvierat. Použitím minerálnej prísady do steliva sa tieto pachy eliminujú, čo je určite veľkým plusom najmä pre majiteľa zvierat.

Ak teda moderní chovatelia chcú mať zvieratá v suchom a čistom prostredí, určite by mali vyskúšať zeolit, prísadu do podstielky pre zvieratá.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
Tagged:

Leave a Reply