Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Dá sa zámková dlažba urobiť aj svojpomocne?

Betónová zámková dlažba sa používa pre dláždenie peších ciest a oddychových zón, vjazdov a parkovacích plôch pre automobily. Vyrába sa z vibrolisovaného betónu s rôznymi prísadami a rôznych tvarov. Dodáva sa nielen v prevládajúcej prírodnej šedej farbe, ale aj  v mnohých farebných odtieňoch a na zámkovú dlažbu sa dajú samozrejme aplikovať po dokončení dlažby aj špeciálne farby na betón.

Betónová zámková dlažba

Zámková dlažba má rôznorodé využitie.

Príprava podložia a podkladových vrstiev

Najdôležitejším predpokladom správneho položenie zámkovej dlažby je kvalitná príprava podložia a podkladových vrstiev zámkovej dlažby.  Pretože od nich závisí životnosť, účelnosť aj estetika celého diela. Ako postupovať, aby dlažba vydržala a mohli ste sa pýšiť perfektným prevedením? Menšie plochy sa dajú možno urobiť aj svojpomocne, ale väčšie plochy je určite lepšie dať urobiť profesionálom. Pokládku zámkovej dlažby je vhodné urobiť za priaznivých klimatických podmienok, najlepšie v suchých letných mesiacoch.

Výber vhodnej zámkovej dlažby

Základnými parametrami pre výber druhu dlažby sú najmä spôsob užívania a intenzita zaťaženia plánovanej plochy. Významnú úlohu hrá tiež charakter podložia.  Betónové dlažby v hrúbkach 33-50mm sú určené pre také plochy, ako sú pešie a nemotoristické komunikácie v mestách, odpočinkovej plochy v mestských zónach, prístupové chodníky k rodinným domom a ich okolia.  Vhodne zvolená zámková dlažba môže byť dôležitým exteriérovým záhradným prvkom. Záhradný drevený nábytok, skalka a záhradné jazierko môžu lepšie vyzerať aj na zámkovou dlažbou vydláždenej terase, balkóne či okolí bazénu.

Zámková dlažba bazén

Zámková dlažba môže vyzerať veľmi efektívne aj v okolí bazéna.

Zámková dlažba o hrúbke do 50mm

Dlažby v hrúbkach do 50mm je možné použiť pre pojazdný spôsob užívania a na vyššie zaťaženie iba za predpokladu uspôsobenie podkladových vrstiev pre tento účel. To vo väčšine prípadov vyžaduje vykonanie železobetónovej podkladovej dosky, ktorá tak preberá nosnú funkciu. Pre plochy pochôdzne a plochy zaťažené ľahkou prevádzkou osobných automobilov sú určené dlažby v hrúbkach 60-70mm. Jedná sa najmä o použití na komunikáciách s málo intenzívnou prevádzkou osobných áut, príjazdových ciest k rodinným domom, ale aj chodníkov a ďalších komunikácií pre chodcov.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Leave a Reply