Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Odber vhodnej a dobrej vzorky pôdy zo záhrady

Najprv si vyberte vhodné a reprezentatívne miesto v záhrade. Možno by bolo vhodné odobrať si niekoľko vzoriek pôdy z niekoľkých miest záhrady, hlavne ak je pozemok plošne rozsiahly a charakter pôdy sa v záhrade môže dosť meniť. Odstráňte všetko rastlinstvo a drobné úlomky z povrchu zeme. S použitím rýľa odoberte peknú vzorku pôdy vašej záhrady, s jasným prierezom cez vrchnú časť pôdy. Práve tá má rozhodujúci význam pre jednoročné pestované rastliny. Určite sa vám to nepodarí vhodne urobiť hneď na prvý pokus. Vzorku pôdy si položte do vhodnej vopred pripravenej nádoby. Naštudujte si trocha jej prierez, štruktúru, urobte si nejakú fotografiu, zaznamenajte si zopár poznámok. Odoberte si z toho istého miesta záhrady ďalší pôdny materiál, zmiešajte si to všetko v tej nádobe dokopy. Takto by ste mohli mať k dispozícii reprezentatívnu vzorku pôdy z jedného miesta vašej záhrady. Takže hurá do záhrady s rýľom a nejakou nádobou v ruke!

záhrady

Dôležité je dokonale poznať svoju pôdu záhrady

Do záhrady aj s citlivým nosom

Nie je nič jednoduchšie pre každého záhradkára, ako si zobať trocha hliny z tej starostlivo pripravenej vzorky pôdy zo záhrady, podrviť si ju trocha medzi prstami, porozotierať, ovoňať, trocha si dať aj na jazyk. Prečo aj nie? Pozorne zrakom prehliadnuť, aj so zväčšovacím sklom, ak je niekde poruke, alebo aj poštudovať si trocha viac podrobnejšie, hoci aj na sklíčku pod nejakým malým detským mikroskopom. Máte pocit, že to čo práve teraz dôležito šúchate medzi prstami, je niečo pieskovité, drobivé, lepivé, mazľavé, prachovité alebo len jednoducho veľmi jemné ako detský púder?

Jednoduchý test: Zloženie pôdy

Určite máte niekde doma v komore väčší klasický patentný zavárací pohár. Naplňte ho tak do dvoch tretín tou vzorkou pôdy z vašej záhrady a doplňte ho až po hrdlo destilovanou vodou. Alebo aj obyčajnou z vodovou. Poriadne ho natesno uzavrite a potraste s nim niekoľkokrát a dobre, ako keby ste pripravovali nejaký miešaný nápoj pre svojich hostí. Dajte tento pohár niekde bokom odstáť na celých 24 hodín.

Keď sa do záhradnej chatky vrátite po tom jednom dni, roztok so vzorkou pôdy zo záhrady sa usadil do niekoľkých zreteľne oddelených vrstvičiek. Každá z nich predstavuje určitú stavebnú zložku v pôde. Piesok klesá ku dnu najrýchlejšie, potom nasledujú prachové častice, neskôr sa usadzuje ílovitá frakcia a na záver organická hmota. Drobné kúsky nerozloženej rastlinnej hmoty môžu ešte plávať na hladine. Ak je ale voda ešte v pohári stále dosť zakalená rozptýleným ílom, skúste nechať pohár postáť niekde na tmavšom mieste v chatke ešte ďalších niekoľko dní. A teraz hurá do záhradnej chatky zhodnotiť výsledky prvého experimentu!

záhrady

Zdravá pôda = bohatá úroda

Čo sa z tejto sedimentácia dá usúdiť?

Najprv je nutné presne odmerať mocnosť jednotlivých usadených vrstvičiek v pohári. Ideálna hlina zo záhrady by mala mať zloženie okolo 45% piesku, 25% prachovitej frakcie, 25% zastúpenie by mal mať íl a tých zvyšných 5% organická hmota.

  • ak obsah pieskovej frakcie je viac ako 60%, potom je skutočne ťažké udržať potrebnú vlahu v takejto priepustnej pôde; je potrebné pridať väčšie množstvo organickej hmoty, najmä vo forme kompostu alebo maštaľného hoja
  • ak ale obsah piesku klesne pod 40%, potom citlivé korene niektorých rastlín môžu trpieť, nemajú dostatok sily preraziť cez takúto hustú pôdu; opäť môže pomôcť pridanie organickej substancie, ale dobrým zmiešaním s pôvodnou hlinou.
Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
Tagged:

Leave a Reply