Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.

Hedge fond patrí do skupiny investičných fondov, ktoré takmer nepodliehajú regulácii. Hedge fondy sa snažia o absolútne výnosy nezávisle na ekonomickom vývoji a môžu prinášať vysoké zhodnotenie vložených prostriedkov, ale aj vysoké straty. “Hedge fond” je v prvom rade právnický výraz. Všetky druhy fondov sú nejakým spôsobom regulované. Je určené, aké aktíva môžu kupovať a akým klientom môžu ponúkať svoje služby. Tento fond môže tiež ponúkať služby len určitým investorom – bohatým jedincom, veľkým inštitúciám a tým, ktorých je možno kvalifikovať ako sofistikovaných investorov.

Hedge fond

Ako funguje a čo vlastne znamená investičný hedge fond?

Hedge fond je nástroj diverzifikácie

Tieto obmedzenia sú potom vyvážené tým, že hedge fondy môžu investovať do viacerých druhov aktív a môžu používať finančnú páku podľa svojho uváženia. Teoreticky by tak toto nastavenie mohlo znamenať, že taký fond je dobrým nástrojom pre investičnú diverzifikáciu. Môže totiž kupovať aktíva, ktoré nie sú pre iné inštitúcie dostupné. Okrem toho však nenájdeme mnoho dôvodov, ktoré by nás presvedčili, že hedge fondy ako skupina predstavujú niečo výnimočné.

Kto vlastní hedge fond?

Dosť dôležitým znakom takýchto fondov je osobná majetková angažovanosť ich manažérov. Je známe, že vo väčšine podielových fondov manažér spravuje cudzie prostriedky. Vo vlastníckej štruktúre hedge fondu sa podielnici pridávajú so svojím majetkom k majetku jeho manažéra. Hedge fond je tak spravovaný spoločne a rovnakým spôsobom. V hedge fondoch väčšinou pracujú skúsení manažéri, sú často priamo spoluvlastníkmi týchto fondov a majú tak priamy záujem na výsledkoch. Tento fond môže investovať za voľnejších pravidiel, viac experimentovať a dosahovať tak vyšších výnosov.

Hedge fond

Dobré nápady sa vždy vyplatia

Prvý henge fond tu bol už v r. 1949

Historicky prvý hedge fond bol zaistený proti strate tým, že investoval na burze do dlhej pozície a zároveň bol istený pozíciou krátkou. Odtiaľ teda pochádza názov fondu – zaistený. V súčasnej dobe však väčšina fondov proti riziku zaistená nie je. Tento fond kombinuje rôzne investičné stratégie, ktoré pre vyššie riziko nie sú pre ostatné fondy prijateľné. Viac info nájdete aj TU.

Ak chcete zlepšiť úroveň článku pridajte komentár. Ak bude komentár informačne prospešný bude pridaný do článku.
Tagged:

Leave a Reply